कुठेतरी छानसे लिहिलेले आपल्या वाचनात येते,आपल्या मनात ते घर करून बसते. अशाच लिखाणांपैकी काही कुठेतरी छानसे वाचलेले.... Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!

Monday, April 16, 2012

अजूनही तू हवासा वाटतोस

अजूनही तू हवासा वाटतोस
का अजूनही तू हवासा वाटतोस
" एवढं " सारं झाल्या नंतरही .....

तुझे हात पहिले की ,
... कधीकाळी झालेल्या स्पर्शांची आठवण होते
तुझ्या अशा कितीतरी गोष्टींशी निगडीत
अगणित गोष्ट आठवत राहतात

तुझं नि माझं झालेलं शेवटचं भांडण
... शेवटचे माझ्याशी बोललेले शब्द ,शेवटचा तो राग
आणि मग पुढे, मी लपवलेले
सुक्या पापण्यान्मागचे ओले अश्रू
अन हसर्‍या खळीमागाची कडवट दुःख ....

वाटायचं की तुझेही डोळे भरून आले असतील
कदाचित तुही गुडघ्यांत मान खाली घालून
रात्रभर बसला असशील
झोपेची वाट बघत,
मी बोलल्याचे भास होऊन सुखावला असशील..तुही. ..कदाचित....

कोणास ठाऊक कदाचित सुटकाही मिळाली असेल तुला
माझ्यापासून ...माझ्या स्वभावापासून ....

आता बरेच महिने लोटले
आता बर्‍यापैकी पुसलं गेलय दुःख
शेवटी काळ हे जालीम औषध असतं
" असल्या " जखमांवर ...
किंवा नसेलही कदाचित .....

का अजूनही तू हवासा वाटतोस
" एवढं " सारं झाल्या नंतरही .....
तू मला हवासा वाटतोस..

No comments: