कुठेतरी छानसे लिहिलेले आपल्या वाचनात येते,आपल्या मनात ते घर करून बसते. अशाच लिखाणांपैकी काही कुठेतरी छानसे वाचलेले.... Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!

Thursday, July 24, 2014

फुलपाखरु

तुटताना तारा मला आवरजुन पाहायचाआहे,
मला माझ्यासाठी काहीनको फक्त तुझ्यासाठी..

काहीतरी मागायच आहे..!
तुला माहित नसेन तुझ्यासाठी..
कोणीतरी झुरतय..

कळीला त्रास होऊ नये म्हणून..
एक फुलपाखरु बागेबाहेरच फिरतंय...!

मिठी

मिठीत तुझ्या अलगद 
लपवून घे मला...

कारण तुझ्या मिठीत मला 
पांघुरणात आल्यासारख वाटत...

तुझ्या मिठीत जगाचं अस्तित्व
हरवल्यासारख वाटत...

कोणताच आवाज नाही...
कोणतीच चाहूल नाही...

फक्त तुझ्या माझ्या हृदयाची
स्पंदनेच एकू वाटत..

मिठीत तुझ्या आज
मला हरवावस वाटत ...

आणि हा क्षण इथेच
थांबवावा बस इतकच वाटत...